• 5000 متر زمین صنعتی /اردستان

  اصفهان / اردستان
  قیمت : 16,000,000,000 تومان
  • نوع کاربری
   صنعتی
  • متراژ سوله
   1000
  • متراژ زمین
   5000
  صنعتی و کشاورزی
  فروش
 • 4000 متر سوله /اردستان

  اصفهان / اردستان
  قیمت : 15,000,000,000 تومان
  • نوع کاربری
   صنعتی
  • متراژ سوله
   600
  • متراژ زمین
   4000
  صنعتی و کشاورزی
  فروش