• 230متر /3خواب/ قیطریه

  تهران / تهران / قیطریه
  قیمت : 30,000,000,000 تومان
  • طبقه
   4
  • خواب
   3
  • سال ساخت
   1385
  آپارتمان
  فروش
 • 86متر /2خواب /قیطریه

  تهران / تهران / قیطریه
  قیمت : 13,000,000,000 تومان
  • طبقه
   3
  • خواب
   2
  • سال ساخت
   1397
  آپارتمان
  فروش
 • آپارتمان 130 متر در جردن

  تهران / تهران / جردن
  قیمت : 30,000,000,000 تومان
  • طبقه
   5
  • خواب
   2
  • سال ساخت
   1402
  آپارتمان
  فروش
 • 127متر /2خواب/ قیطریه

  تهران / تهران / قیطریه
  قیمت : 19,000,000,000 تومان
  • طبقه
   5
  • خواب
   2
  • سال ساخت
   1388
  آپارتمان
  فروش
 • آپارتمان 120 متر در جردن

  تهران / تهران / جردن
  قیمت : 14,800,000,000 تومان
  • طبقه
   2
  • خواب
   2
  • سال ساخت
   1381
  آپارتمان
  فروش
 • 220متر /3خواب /قیطریه

  تهران / تهران / قیطریه
  قیمت : 41,200,000,000 تومان
  • طبقه
   3
  • خواب
   3
  • سال ساخت
   قبل از 1370
  آپارتمان
  فروش
 • 192متر /3خواب /قیطریه

  تهران / تهران / قیطریه
  قیمت : 38,000,000,000 تومان
  • طبقه
   9
  • خواب
   3
  • سال ساخت
   1386
  آپارتمان
  فروش
 • 235متر /3خواب/ قیطریه

  تهران / تهران / قیطریه
  قیمت : 7,500,000,000 تومان
  • طبقه
   2
  • خواب
   3
  • سال ساخت
   1401
  آپارتمان
  فروش
 • 235متر /3خواب‌/ قیطریه

  تهران / تهران / قیطریه
  قیمت : 70,500,000,000 تومان
  • طبقه
   6
  • خواب
   3
  • سال ساخت
   1401
  آپارتمان
  فروش
 • 215متر /3خواب/ قیطریه

  تهران / تهران / قیطریه
  قیمت : 65,000,000,000 تومان
  • طبقه
   7
  • خواب
   3
  • سال ساخت
   قبل از 1370
  آپارتمان
  فروش
 • 217متر /3خواب/قیطریه

  تهران / تهران / قیطریه
  قیمت : 65,100,000,000 تومان
  • طبقه
   4
  • خواب
   3
  • سال ساخت
   قبل از 1370
  آپارتمان
  فروش
 • 220متر/ 3خواب /قیطریه

  تهران / تهران / قیطریه
  قیمت : 70,000,000,000 تومان
  • طبقه
   7
  • خواب
   3
  • سال ساخت
   قبل از 1370
  آپارتمان
  فروش