• تهویه هوا در دوران کرونا چقدر موثر است؟

    با شروع کرونا، کارشناسان تاکید برا این موضوع داشتند که مردم باید نکات بهداشتی را در اماکن عمومی رعایت کنند، ماسک بزنند و فاصله اجتماعی را مد نظر داشته باشند، اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت تهویه هوا در منزل است که باید حتما ان را جدی گرفت چون ویروس کرونا می تواند تا چند متر در هوا پراکنده شود و به فرد یا افراد دیگر انتقال پیدا کند، پس تهویه خانه و منزل بسیار مهم است هوا باید در منزل جریان مناسبی داشته باشد تا کمتر در معرض ویروس کرونا قرار بگیرید.