• فروش ویژه زمین های چشمه توتی

  فروش ویژه زمین های چشمه توتی

 • چرا برای خرید و فروش ملک به یک مشاور حرفه‌ای نیاز داریم ؟

  بدون داشتن یک مشاور متخصص، شما ممکن است در این مسیر سردرگم و گیج شوید. پس پیشنهاد می‌شود که در این مسیر پراسترس خرید و فروش ملک داشتن یک مشاور حرفه‌ای، بار زیادی را از دوش شما برخواهد داشت

 • قوانین پیش ‌فروش| خرید آپارتمان

  هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

 • هر آنچه درمورد پیش فروش|خرید آپارتمان باید بدانید

  با افزایش جمعیت به ویژه در شهرهای بزرگ، اهمیت مسکن به عنوان یک نیاز اولیه بیش از پیش خودنمایی می کند و همین امر افرادی را به صورت حرفه ای به میدان ساخت و ساز کشانده و به تبع آن معاملات مسکن و روابط حقوقی آن در قالب فروش قطعی بنا و یا پیش فروش آپارتمان، رواج قابل توجهی یافته است.